האם תשלומי המשכנתא הם חלק מתשלום המוזנות שעל האב לשלם?

והאם ניתן לחייב את בן הזוג לשלם את תשלומי המשכנתא?

לעיתים קרובות עולה השאלה האם על האב להשתתף בתשלומי המשכנתא המשולמים על ידי האם, כחלק מתשלום מזונות ילדים, סוגיה זו טרם הוכרעה בגישת בית המשפט העליון.

קיימות שתי גישות מנוגדות בענין זה.

הגישה האחת, הובאה בע"א 864/94 שוקר נ' שוקר תק – עליון 94 (4) 293, בענין שוקר נפסק:

(א) חיוב בן זוג להמשיך ולשלם את התשלומים החודשיים של חוב המשכנתא, הרובצת על דירתם המשותפת של בני הזוג, אינו עניין של מזונות ילדים.

(ב) כאשר אחד מבני הזומשלם את החזרי חוב המשכנתא הוא מגדיל את הונו של בן הזוג השני.

(ג) נושא חיוב בתשלום המשכנתא הוא עניין הקשור בקניין וברכוש המשותף של בני הזוג, ואין לעניין זה ולא כלום לחובתו וחבותו של בעל – אב במזונות אשתו וילדיו.

הגישה השנייה, הובאה בע"א 803/85 ברזילאי נ' ברזילאי תק – עליון 87 (1) 239. בענין ברזילאי נפסק:

(א) המדור בנוי, בין היתר, על כך שהאישה תשלם את התשלומים המתחייבים מן ההחזקה בדירה.

(ב) אם בני הזוג נכנסו בשעתו להתחייבות לתשלום המשכנתא, הרי המשך תשלום המשכנתא הוא האמצעי הנדרש להבטחת המדור.

(ג) בית המשפט רשאי לכלול נתון זה בין חישוביו לצורך קביעת מזונות ילדים.

בפסיקת בתי המשפט לענייני משפחה נהגו להתייחס לרכיב המששכנתא גם כרכיב הוני וגם כרכיב של מזונות, כב' השופט י' גייפמן בתמש' 19574/96, 195757/96 קבע את הכללים הבאים ככללים מנחים בסוגיית המשכנתא:

(א) כאשר משולמת משכנתא חודשית על ידי בן הזוג או הורה, החיוב מדין מזונות הוא בגדר חיוב של מדור רעיוני,

שהרי ללא המשכנתא היה על בן הזוג או ההורה לשכור דירה ולבקש חיוב הבעל – האב בחלק מרכיב שכר – הדירה או במלוא שכר הדירה לפי הנסיבות.

(ב) בן הזוג או ההורה אמנם מגדיל את הונו באמצעות חיוב זה של מדור רעיוני שנפסק לטובתו, אולם לבעל – האם לא נגרם חסרון כיס, שהרי ממילא היה חב בגין מדור חלופי לפי מפתח של שכר – דירה סביר וחלקם של האישה ו/או הטקינים ברכיב זה.

(ג) כאשר החזר המשכנאת החודשית, גבוה וחורג מעלות שכר דירה סביר, שניתן לאשרו, רכיב המדור הרעיוני יחושב לפי שווי שכר דירה סביר, ויתרת המשכנתא החודשית תהיה בגדר רכיב הוני, שאין על הבעל – האב להשתתף בו.

חשוב לדעת כי ניתן לפרוס את המשכנתא לתקופה ארוכה יותר ובכך להקטין את התשלומים החודשיים.

חובתו של האב לשאת בתשלום המדור בהתאם למס' הילדים :

ילד 1 – 30%

2 ילדים – 40%

3 ילדים – 50%

חשוב לדעת כי במקרה בו בן הזוג או ההורה אינו משלם את תשלומי המשכנתא ניתן לחייבו להגיש בקשה לחייבו לשלם וזאת לצורך הבטחת מדור הילדים.

מאמר זה הינו למידע ראשוני בלבד ואינו מיועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו .

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

עוד בנושא

חלוקת רכוש בגירושים
חלוקת רכוש בגירושים

חלוקת רכוש בגירושין איזון משאבים גירושים הם תהליך מורכב מאוד במיוחד כשיש ילדים בתמונה. אז הדברים הם לא רק טכניים וקשורים לענייני כספים ורכוש אלא גם דורשים התמודדות קשה יותר.

קרא עוד >>

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: