מחיר הבגידה – השלכותיה של הבגידה על זכויותיך

האם אישה שבגדה בבעלה מאבדת זכויותיה ברכוש?

קיימת הלכה בדין העברי לפיה אם יוכיח הבעל כי אשתו בגדה בו , יוכל לנשלה מחלקה ברכוש והיא תקבל רק את מה שנותר מהנדוניה , וזאת לעומת הבעל שגם אם יבגוד באשתו לא יפסיד כל זכות ברכושו.

החוק הישראלי המחייב גם את בתי הדין הרבניים שלל את ההבחנה המפלה בין הגבר לאישה וקבע כי במועד הגירושין יערך איזון משאבים בין בני הזוג ורכושם יחולק בחלקים שווים בניהם, אלא אם הסכימו בכתב לחלוקה אחרת.

על פי החוק בחלוקת הרכוש בין בני הזוג אין כל קשר לשאלת האשמה של מי מהצדדים . גם אם האישה בגדה בבעל עדין תהה זכאית למחצית מהרכוש שנצבר במהלך הנישואין, הבגידה אין בה לפגוע בזכויותיה.

האם הבגידה בבעל שוללת מהאישה את זכויותיה למשמורת על הילדים?

בשום אופן לא! לבגידת האישה אין כל קשר למסוגלותה ההורית. השיקול המנחה את בתי המשפט ובתי הדין הוא טובת הילדים. שאלת המשמורת על הילדים של מי מהצדדים תוכרע על פי שיקולים של טובת הילדים וכשירות האישה לשמש כאם, כאשר הבגידה לכשעצמה אינה שיקול רלוונטי בעניין זה.

אומנם נכון שבתי הדין הרבניים מתייחסים בחומרה לבגידתה של אישה נשואה אך גם בערכאה זו קובעים משמורת רק לאחר קבלת תסקיר משירותי הרווחה כאשר השיקול המנחה גם אותם הוא טובת הילדים כאמור.

האם אישה שבגדה בבעלה רשאית להינשא לגבר עימו ניהלה רומן?

לא, על פי ההלכה היהודית אישה שבגדה בבעלה " אסורה על בעלה ועל בועלה " כלומר אותה אישה לא תוכל להינשא לגבר עימו הייתה ולא תוכל לחזור לבעלה.

במצב זה נחשבת האישה עפ"י הדת היהודית "מורדת".

האם אישה שבגדה בבעלה מאבדת את מזונותיה?

אכן כן. אישה שבגדה בבעלה עלולה לאבד מזונותיה, אם הבעל הקדים והגיש ראשון את תביעתו לבית הדין הרבני , בה הוא מפרט את מעשה הבגידה של האישה וטוען שהאישה זנתה תחתיו ולכן אינה זכאית למזונותיה יוכל לקבל פטור ממזונות אשתו.

לצורך קבלת הפטור על הבעל להוכיח בהוכחות ברורות וחד משמעיות שלא ישאירו מקום לספק בדבר מעשה הבגידה של האישה .יש להדגיש כי המדובר במזונות אישה בלבד שהאישה עלולה להפסיד להבדיל ממזונות ילדים שאותם יצטרך לשלם הבעל לידי האישה בכל מקרה .חשוב ליזכור שאם אישה עובדת ומשתכרת די לצרכיה , ממילא היא לא זכאית למזונות אישה והבגידה אינה משנה דבר.

האם אישה שבגדה בבעלה מפסידה את כתובתה?

כן.

מאמר זה הינו למידע ראשוני בלבד ואינו מיועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

עוד בנושא

חלוקת רכוש בגירושים
חלוקת רכוש בגירושים

חלוקת רכוש בגירושין איזון משאבים גירושים הם תהליך מורכב מאוד במיוחד כשיש ילדים בתמונה. אז הדברים הם לא רק טכניים וקשורים לענייני כספים ורכוש אלא גם דורשים התמודדות קשה יותר.

קרא עוד >>

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: